Hatay, Adana, Antalya, İzmir, Muğla, Uşak, Afyon, Kütahya, Konya, Ankara, Kırıkkale, Çanakkale, Bolu, İstanbul, Erzurum, Sivas, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Trabzon, Samsun, Artvin, Iğdır gibi ülke çoğrafyasının değişik vilayetlerinde kolaylıkla halep keçisi yetiştiriçliği yapılır.